NL | FR  

Beter praten met  je arts - Tips voor een beter gesprek

Wij waren met 4 mensen van de vzw NET &Men kanker  aanwezig op het infomoment georganiseerd door de vzw Hodgkin en non-Hodgkin naar aanleiding van Zeldzame Ziektendag.
Vanuit  Trefpunt Zelfhulp  sprak Annemie Vandermeulen over 'Mijn dokter en ik'
De consultatie bekeken door de bril van de arts (deskundige) en de patiënt, (ervaringsdeskundige).                                                                                                                                                Een verrassend betoog om je als patiënt bewust te zijn van wat je zelf kan doen om  een gesprek met de arts efficiënt en positief te laten verlopen. En ervoor te zorgen dat je geen stempel krijgt als hoofdpijnpatiënt. Dat is namelijk een patiënt  waar de dokter hoofdpijn van krijgt.
Praktische tips over beter praten met je arts kan je terugvinden  bij vzw Trefpunt Zelfhulp.
De spreker van de onafhankelijke openbare dienst voor gelijke kansen UNIA slaagde erin  ons  wegwijs te maken in de criteria en toepassingen van de anti-discriminatiewet.                                                      

We kregen informatie en tips over hoe je als chronische patiënt  je mannetje kan staan als je een verzekering afsluit en wat je kan doen als een verzekeraar je een stevige bijpremie aanrekent of, in het ergste geval, je uitsluit? 

En wist je ook dat:                                                                                                                          

 - je als chronisch patiënt valt onder het persoonlijk kenmerk 'handicap' dat een beschermende criteria is in de anti-discriminatiewet. 

- je niet hoeft te antwoorden op vragen van de verzekeraar die in de privésfeer liggen, zoals: zijn er nog familieleden met kanker?

- als je een hospitalisatieverzekering afsluit voor je 65 jaar men geen bijpremie of weigering kan toepassen. 

- je een herziening van je polis kan aanvragen als je een attest van stabiele aandoening kan voorleggen                                                                                                                                          

- dat je de beste info hieromtrent kunt vinden bij het Vlaams Patiëntenplatform. (www.vlaamspatientenplatform.be/lijst/publicaties)

- de brochures daar gratis te downloaden zijn.                              

- dat ze bij Unia te weinig informatie hebben over zeldzame ziekten en ieder geschil of negatieve ervaring  met verzekeringen daar welkom is.

-we na een deugdoende babbel (zebra-talk) terug huiswaarts keerden.