NL | FR  

 

 

Antwerpen, 22 maart 2017

Persbericht van NETwerk Antwerpen-Waasland

Negen ziekenhuizen optimaliseren samen zorg voor neuro-endocriene kankers en halen prestigieus certificaat van ENETS Center of Excellence binnen.

Negen ziekenhuizen in Antwerpen en het Waasland hebben zich, samen met de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen), verbonden in een netwerk om samen de zorg van het zeldzame kankertype ‘neuro-endocriene tumoren’ (NET) te optimaliseren. Dit ziekenhuisoverschrijdend team van arts-specialisten en paramedici, genaamd NETwerk, vormt het eerste ziekenhuisnetwerk in Europa dat op vrijdag 10 maart 2017 in Barcelona erkend werd als excellentiecentrum door de ‘European Neuroendocrine Tumor Society’ (ENETS).

Neuro-endocriene tumoren zijn een zeldzame vorm van kanker die zich ontwikkelen uit cellen die in staat zijn verscheidene hormonen, die verschillende lichaamsfuncties regelen, aan te maken en af te scheiden. Jaarlijks krijgen ongeveer vijf op 100.000 personen een nieuwe diagnose van neuro-endocriene tumor. De incidentie van neuro-endocriene tumoren neemt niettemin in aanzienlijke mate toe en is de afgelopen dertig jaar meer dan verviervoudigd. De juiste diagnose wordt vaak te laat gesteld, omdat de tumoren te weinig bekend zijn, alsook door de vage klachten en de sluipende ontwikkeling van dit type kanker. Daarnaast vergen ze ook een heel specifieke diagnostische aanpak en behandeling. Die combinatie maakt dat deze zeldzame kanker een grote uitdaging vormt voor de klinische praktijk.

Nieuwe behandelingen toegankelijk maken voor de patiënt
“De behandeling varieert naargelang het type tumor”, zegt prof. Marc Peeters, hoofd van het NETwerk. “Om de kansen van de patiënten te verbeteren, is het erg belangrijk dat ze de juiste behandeling krijgen. Vaak is dit een combinatie van operatie en chemotherapie. Daarnaast behandelen we patiënten steeds vaker met andere antitumorale geneesmiddelen die de groei van de kankercel aan banden leggen (beschikbaar in pilvorm). Relatief nieuw is de behandeling PRRT, de ‘Peptide Receptor Radionuclide Therapy’, waarbij de patiënt het radioactief gemarkeerde hormoon somatostatine krijgt toegediend. Dat hormoon komt uiteindelijk in de tumorcellen terecht waarna de radioactieve stof die eraan gekoppeld is, de kanker te lijf gaat. Bij patiënten met uitzaaiingen kan dat de levensduur aanzienlijk verlengen, zo blijkt uit een recente internationale studie.”

“We kunnen de diagnosestelling en het behandelingstraject verbeteren en ook nieuwe behandelingspistes in studieverband aanbieden aan patiënten wanneer arts-specialisten, verpleegkundigen en andere paramedici, verspreid over verschillende ziekenhuizen, hun kennis, inzichten en ervaringen bundelen. Ook mensen met een zeldzame vorm van kanker waar ziekenhuizen weinig mee in aanraking komen, verdienen de beste zorg. Vanuit dit idee werd een ziekenhuisnetwerk opgericht, waarbinnen patiënten met (het vermoeden van) een neuro-endocriene tumor uniform besproken en behandeld worden”, zegt dr. Willem Lybaert, coördinator van het NETwerk.

Door kennis- en informatiedeling willen de deelnemende ziekenhuizen, met UAntwerpen als academische partner, zorgen dat patiënten toegang krijgen tot alle expertise die in het volledige netwerk aanwezig is. Het NETwerk behandelt momenteel jaarlijks een 100-tal patiënten met een neuro-endocriene tumor. Het volledige traject van deze patiënten wordt in multidisciplinair teamverband besproken en opgevolgd. Het NETwerk streeft na om hooggespecialiseerde zorg aan te bieden en het zorgtraject toch zo maximaal en dicht mogelijk bij de woonplaats van de patiënt te laten plaatsvinden. “Ongeacht de woonplaats en het dichtstbijzijnde ziekenhuis, de patiënt ontvangt overal dezelfde kwalitatieve zorg”, vult dr. Lybaert aan. Het samenbrengen van kennis en ervaring biedt ook kansen voor hoogstaand wetenschappelijk onderzoek.

Omdat het aan de hoogste internationale normen voldoet, ontving het NETwerk deze maand in Barcelona het Europese label voor ‘Center of Excellence’. Slechts 42 centra verspreid over Europa kregen tot nog toe deze erkenning. Het NETwerk is het eerste erkende centrum in Europa dat ziekenhuisoverschrijdend werkt. Het is het tweede centrum in België dat het label ontvangt na Gasthuisberg Leuven.

Om deze erkenning te vieren, wordt het eerste NETwerk-symposium rond samenwerking in neuro-endocriene tumorzorg georganiseerd op donderdagavond 30 maart 2017 in het Felix Pakhuis, Godefriduskaai 30 in Antwerpen. Hieronder vindt u de uitnodiging. In de nabije toekomst zal tevens een intentie tot samenwerkingsakkoord tussen het NETwerk en de patiëntenvereniging NET&MEN ondertekend worden.

Een samenwerking tussen:

Programma
18u00 Aanmelding met culinaire wandeling
19u30 Netwerken in de oncologie - dhr. M. Michils, Kom op tegen Kanker
19u40 Korte voorstelling NETwerk en bekendmaking resultaat ENETS Centers of Excellence audit
- dr. W. Lybaert, AZ Nikolaas
19u55 Indicaties PRRT en toepassing op Belgische situatie - prof. P. Flamen, Jules Bordet Instituut
20u15 Neuroendocrine tumors: a rare disease
20u20 Centers of Excellence within ENETS - prof. W. de Herder, Erasmus MC Rotterdam
20u45 UK experience with ENETS center - prof. A. Frilling, Imperial London
Zoet intermezzo
21u30 Klinische richtlijnen voor NETs - dr. M. Simoens, ZNA
21u55 Wetenschappelijke samenwerking rond NETs
22u00 Onderzoek binnen NETwerk - dr. T. Vandamme, UA
22u20 Innovatief onderzoek over de grenzen heen - prof. L. Hofland, Erasmus MC Rotterdam
22u45 Slotwoord - prof. dr. M. Peeters, UZA/UA