NL | FR  

Ziekenhuizen willen tegemoet komen aan de noden van patiënten en willen daarom samenwerken met patiëntenverenigingen. Zodoende werd onze vzw door UZ-Gent benaderd met de vraag tot een samenwerkingsakkoord te komen.

In dit akkoord werden volgende afspraken opgenomen:
- informatie over de vzw ter beschikking in de wachtzalen van de Polibas leggen
- op regelmatige basis overleg met de oncologisch verpleegkundige maag-, darm- en leverziekten (Mevr. Mieke Maesschalck) aangaande de verspreiding van gedrukte informatie en opvolging van de voorraad
- collectieve feedback geven vanuit de vzw over de zorg en het verblijf van NET en MEN patiënten in het ziekenhuis
- medewerkers van het UZ Gent informeren de patiënt over de contactmogelijkheden met de vzw en de betrokken lotgenoten
- enkel wanneer de patiënt er expliciet om vraagt wordt hij door een vrijwilliger van de vereniging benaderd


Tijdens het opstartgesprek werden deze afspraken nog wat gefinetuned.
- alle patiënten die op de dienst gastro-enterologie van het UZ Gent de diagnose NET krijgen ontvangen tijdens de consultatie de infoflyer van de vzw
- dat geldt ook voor alle patiënten met een diagnose NET die doorverwezen worden naar de dienst gastro-enterologie van het UZ Gent
- aan prof Lapauw van de dienst endocrinologie wordt gevraagd of dit ook mogelijk is voor alle patiënten die de diagnose MEN krijgen of die reeds de diagnose kregen in een ander ziekenhuis en doorverwezen werden
- met de oncologisch verpleegkundige van de dienst longziektes wordt bekeken of de werkwijze die toegepast wordt bij gastro-enterologie ook mogelijk is bij patiënten met een longNET.

Na 6 maanden volgt er een evaluatie om te kijken in welke mate deze zaken reeds verwezenlijkt zijn.

Hoe kan jij als lotgenoot die patiënt bent in, of doorverwezen wordt, naar het UZ Gent mee helpen om onze samenwerkingsovereenkomst te helpen realiseren?
Zoals je gelezen hebt willen we ook collectieve feedback geven over de zorg en het verblijf van NET&MEN patiënten in het ziekenhuis. Dus als je vindt dat er zaken zijn die goed lopen laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar info@net-men-kanker.be.  Doe dit uiteraard ook als er zaken zijn die minder goed of zelfs helemaal verkeerd lopen en probeer er bij te vermelden hoe jij ziet dat dit eventueel zou kunnen opgelost worden.