NL | FR  
Vragenlijst Thuiszorg

De Stichting tegen Kanker wil de vinger aan de pols houden voor wat betreft de zorg aan kankerpatiënten. Uit verhalen leren we dat tijdens de behandeling de omkadering van de thuissituatie zeer belangrijk is. De diensten thuiszorg spelen hierin een cruciale rol.

We ontwikkelden dan ook een vragenlijst waarin we peilen naar de ervaring van patiënten. Vanuit de ervaring willen we pleitbezorger zijn van een kwaliteitsvolle organisatie van de zorg.

Mogen wij u daarom vragen om de link naar onze enquête te verspreiden onder uw leden? www.kanker.be/enquete-thuiszorg