NL | FR  


Binnen onze organisatie zullen op 1 maart de volgende wijzigingen gebeuren.
Véronique De Graeve zal aftreden als voorzitster van onze organisatie en zal vervangen worden door Eddy Deneckere.
Vijf jaar geleden heeft Véronique onze organisatie opgericht om NET- en MEN-patiënten ondersteuning te kunnen bieden.
Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, in tegendeel. Met groot doorzettingsvermogen, de directe steun van haar familie en hard werken is ze erin geslaagd om onze organisatie uit te bouwen tot wat ze nu is: Een organisatie gerespecteerd en gewaardeerd door medici, farmaceutische bedrijven en andere patiëntenorganisaties. Nationaal én internationaal!

Maar nu, na het overlijden van haar moeder, Arlette Bodequin, moet Véronique terug tijd kunnen maken voor zichzelf en haar familie. Zij hebben samen grootse plannen en willen die ook verwezenlijken.
Dit vinden wij uiteraard ontzettend jammer maar wij respecteren en begrijpen haar beslissing.

Véronique zal niet helemaal uit beeld verdwijnen, als stichter van onze organisatie zal zij als erevoorzitster de organisatie vanop afstand blijven bijstaan, waardoor wij nog beroep zullen kunnen doen op haar grote vakkennis en ervaring.

Eddy Deneckere gaat Véronique opvolgen als voorzitter.
Eddy heeft al geruime tijd de taak van secretaris op zich genomen, en met verve. Eddy, zelf NET-patiënt, gebruikt zijn jarenlange ervaring als schooldirecteur en krijgt zaken geregeld waar anderen hun tanden op zouden stuk bijten. Eddy werd voorgesteld om de functie van Véronique over te nemen en na zijn akkoord door het bestuur unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter. Wij wensen Eddy veel succes in zijn nieuwe functie!
Eddy heeft al dat werk voor onze vereniging niet alleen gedaan. Martine Vervaeck neemt niet enkel het lotgenotencontact op zich, op de achtergrond levert zij ook flinke bijdragen in al onze verwezenlijkingen. Dat moet meer op de voorgrond komen: Martine zal dus voortaan ook in het bestuur zetelen en een deel van het secretariaatswerk op zich nemen.

Miko Gheerardyn, Véronique’s echtgenoot, zal voorlopig nog penningmeester blijven tot hij zijn kennis in deze heeft overgedragen.

Ikzelf blijf ondervoorzitter van onze organisatie en zal in de toekomst ook nog meer internationaal onze belangen behartigen als bestuurslid van INCA, de wereldwijde vereniging voor de belangenorganisaties van NET -patiënten. 

Dirk Van Genechten.